Wykład Prof. Marcina Kuli

Pracownia Badań nad Pamięcią Zbiorową
w Postkomunistycznej Europie
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

uprzejmie zaprasza na wykład

Prof. Marcina Kuli
Król Midas zmieniał wszystko w złoto – historyk zmienia wszystko w nośniki pamięci

Wykład odbędzie się
21 stycznia 2014 roku (wtorek)
sala im. Ludwika Kolankowskiego (307)
Collegium Maius
ul. Fosa Staromiejska 3
godzina 16:30

Zaproszenie w wersji PDF.

Prof. Marcin Kula

Prof. Marcin Kula

Profesor Marcin Kula należy do grona ważnych współczesnych polskich historyków. Swoje badania poświęcił problemom historii przede wszystkim Polski i Ameryki Łacińskiej. Ważne miejsce wśród zainteresowań badawczych profesora Kuli zajmuje również kwestia pamięci historycznej i towarzyszące jej zagadnienie nośników pamięci. Profesor od wielu lat jest związany z Instytutem Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego, wykładał także w Katedrze Nauk Społecznych Akademii Leona Koźmińskiego. Jest członkiem Polskiego Pen ClubuPolskiego Towarzystwa HistorycznegoPolskiego Towarzystwa Socjologicznego, Towarzystwa Polsko-Brazylijskiego, jednym z założycieli, a obecnie członkiem zarządu Stowarzyszenia Archiwum Solidarności. Przez wiele lat kierował pracami rady redakcyjnej ważnej serii W krainie PRL wydawanej przez Wydawnictwo Trio. Profesor Kula jest autorem i współautorem wielu prac naukowych, eseistycznych i publicystycznych, by wymienić m.in.: Listy emigrantów z Brazylii i Stanów Zjednoczonych: 1890–1891 (1973) – redakcja wspólnie z Witoldem Kulą i Niną Assorodobraj-Kulą, Historia Brazylii (1987), Narodowe i rewolucyjne (1991), Paryż, Londyn i Waszyngton patrzą na Październik 1956 r. w Polsce (1992), Pod górkę do Europy. O Turcji lat trzydziestych – ale też trochę o dzisiejszej Polsce (1994), Anatomia Rewolucji Narodowej. Boliwia w XX wieku (1999), Przeszłość: spadek nie do odrzucenia (2001), Zegarek historyka (2001), Nośniki pamięci historycznej (2002), Religiopodobny komunizm (2003), Wybór tradycji (2003), Krótki raport o użytkowaniu historii (2004), Między przeszłością a przyszłością: o pamięci, zapominaniu i przewidywaniu (2004), Komunizm i po komunizmie (2006), Autoportret rodziny X. Fragment żydowskiej Warszawy lat międzywojennych (2007) – Nagroda Historyczna Polityki, O co chodzi w historii? (2008), Mimo wszystko: bliżej Paryża niż Moskwy: książka o Francji, PRL i o nas, historykach (2010), Najpierw trzeba się urodzić (2011), Naród, historia i… dużo kłopotów (2011).

facebooktwittermailby feather