Rigels Halili

Rigels Halili

Rigels Halili, antropolog kultury, filolog, a nieraz i historyk, zajmujący się obszarem Bałkanów.

Urodził się w Gjirokastrze w Albanii w 1975 roku. Po rocznych studiach na Wydziale Filologii Albańskiej na Uniwersytecie „Eqrem Çabej” w Gjirokastrze, w 1994 roku dostał stypendium Rządu RP i przyjechał do Warszawy na studia. Jest absolwentem antropologii i animacji kultury na Wydziale Polonistyki UW oraz stosunków międzynarodowych na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW. Studia doktorskie ukończył w Szkole Nauk Społecznych IFiS PAN, a w 2009 obronił dysertację doktorską zatytułowaną „Oralność i Piśmienność. Epika Ludowa wśród Albańczyków i Serbów”.

Prowadził badania terenowe w Serbii, Albanii i Kosowie. W latach 2004-2005 przebywał jako stypendysta w School of Slavonic and East European Studies na University College London, a w latach 2007-2010 pracował tam jako Nash Fellow in Albanian Studies. Od października 2010 pracownik naukowy w Instytucie Filologii Słowiańskiej UMK w Toruniu. W latach 2010-2013 wykładał w Studium Europy Wschodniej UW, gdzie prowadził zajęcia na temat historii Bałkanów w XX w. oraz postkomunistycznej transformacji ustrojowej w tym regionie.

W 2012 roku opublikował książkę pt.: „Naród i jego pieśni. Rzecz o oralności, piśmienności i epice ludowej wśród Albańczyków i Serbów”.