Piotr Zemszał

Piotr Zemszał

Piotr Zemszał, UMK w Toruniu. Moją specjalizacją jest językoznawstwo. Interesuję się pragmatyką lingwistyczną i tzw. nowomową w ZSRR. Do moich zainteresowań należą historia i kultura Rosji. Studia historyczne skończyłem jako specjalista w zakresie historii Europy Wschodniej. Rok później ukończyłem toruńską rusycystykę. Moja rozprawa doktorska dotyczy nominacji Józefa Stalina i jego powojennego wizerunku w „Prawdzie” – wiodącej gazecie wydawanej w ZSRR. Zakres moich zainteresowań naukowych w ramach prezentowanego projektu obejmuje pozostałości tzw. nowomowy w dyskursie ideologicznym postsowieckich lewicowych formacji politycznych.