Łukasz Gemziak

Mgr Łukasz Gemziak – absolwent politologii i filologii rosyjskiej na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Obecnie doktorant w Instytucie Filologii Słowiańskiej UMK. Jego zainteresowania naukowe skupiają się na rosyjskiej myśli społeczno-politycznej, współczesnej literaturze rosyjskiej oraz związkach literatury z polityką.