Kasia Taczynska

Katarzyna Taczyńska

Katarzyna Taczyńska – doktor nauk humanistycznych, specjalność literaturoznawstwo. Absolwentka filologii polskiej, filologii bałkańskiej, podyplomowego studium nauczania języka polskiego jako obcego i studiów podyplomowych w zakresie gender na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika. W 2014 r. obroniła z wyróżnieniem pracę doktorską pod tytułem Obraz Goli otok w serbskim dyskursie literackim i historycznym końca XX i początku XXI wieku (promotorka dr hab. Jolanta Sujecka, prof. UW). Obecnie jest zatrudniona w Pracowni Badań nad Pamięcią Zbiorową w Postkomunistycznej Europie na UMK przy realizacji grantu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki. Pracuje również jako lektorka języka serbskiego i języka polskiego jako obcego na UMK. Współredaktorka serii “Poznać Bałkany”. Jej zainteresowania naukowe skupiają się na dyskursie literackim dotyczącym jugosłowiańskich obozów politycznych oraz współczesnej literaturze serbskiej, szczególnie kobiecej.