Jan Burdziej

Specjalista w zakresie Systemów Informacji Geograficznej (GIS), kartograf. Asystent w Laboratorium Geomatyki i Kartografii UMK. Interesuje się wykorzystaniem systemów GIS oraz kartografii internetowej w różnych dziedzinach nauki i gospodarki. W projekcie PostComer zajmuje się prezentacją i analizą zgromadzonych materiałów w aspekcie przestrzennym.