Adam Kola

Adam F. Kola, adiunkt, zastępca dyrektora Instytutu Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Staże badawcze i naukowe w: Czechach, Słowenii, Chorwacji, Stanach Zjednoczonych i Chinach. Stypendysta kilku programów Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, (m.in. START, Kwerenda, Mentoring). Autor książek Europa w dyskursie polskim, czeskim i chorwackim. Rekonfiguracje krytyczne, Toruń 2011; Słowianofilstwo czeskie i rosyjskie w ujęciu porównawczym, Łódź 2004; współredakcja z A. Szahajem, Filozofia i etyka interpretacji, Kraków 2007; ponad 70 artykułów w języku polskim, czeskim, rosyjskim i angielskim.
e-mail: adamkola@umk.pl
Strona internetowa: http://torun-pl.academia.edu/AdamFKola

Moje zainteresowania naukowe skupiają się na – ujmowanych z perspektywy komparatystycznej i kulturalistycznej – literaturze, słowiańskiej myśli społeczno-politycznej, Bałkanach, współczesnej filozofii kultury, teorii literatury (m.in. komparatystyce), a przede wszystkim na mechanizmach funkcjonowania nauki (badania dotyczące kulturowych korzeni literaturoznawstwa w Europie Środkowej i Wschodniej, a także transatlantyckiego transferu wiedzy i roli środkowo- i wschodnioeuropejskiej emigracji w rozwoju nauki w Stanach Zjednoczonych).