Category Archives: Aktualności

Wykład “Grand Theft Ovid: Literary Studies in the Internet Age.”

Kolejnym gościem Postcomera był profesor David Damrosch, który 16 września 2013 r. wygłosił wykład pod tytułem Grand Theft Ovid: Literary Studies in the Internet Age.

David Damrosch

David Damrosch

David Damrosch jest jednym z najważniejszych komparatystów na świecie. Jest profesorem komparatystyki literackiej w Department of Comparative Literture, Harvard University, dyrektor Institute of World Literature, byłym przewodniczący American Comparative Literature Association. Profesor Damrosch obronił doktorat na Uniwersytecie Yale w 1980 roku, następnie podjął pracę na Uniwersytecie Columbii. Od roku 2009 związany z Uniwersytetem Harvarda, gdzie wprowadził innowacyjny program literatury światowej, odchodząc od wąsko i europocentrycznie pojmowanej komparatystyki w kierunku prawdziwie globalnych studiów literaturoznawczych. Profesor Damrosch posługuje się dwunastoma językami, w tym językiem używanym przez Azteków – nahuatl. Redaktor naczelny serii wydawniczej zatytułowanej Longman Anthology of World Literature, książek autorskich The Narrative Covenant: Transformations of Genre in the Growth of Biblical Literature (1987), We Scholars: Changing the Culture of the University (1995), What Is World Literature? (2003), The Buried Book: The Loss and Rediscovery of the Great Epic of Gilgamesh (2007), oraz podręczników i opracowań dla studentów dotyczących literatury światowej. W Polsce ukazała się jak dotychczas jedna książka profesora Damroscha pt. Mityngi myśli (2011).

facebooktwittermailby feather

Warsztaty seminaryjne “Rosyjska tożsamość i narracja historyczna”

Pierwszym gościem Postcomera był profesor Andrzej de Lazari, który 4 czerwca 2013 r. przeprowadził warsztaty seminaryjne pod tytułem Rosyjska tożsamość i narracja historyczna.

Andrzej de Lazari

Andrzej de Lazari

Profesor Andrzej de Lazari należy do grona najwybitniejszych współczesnych rosjoznawców na świecie. Jest badaczem kultury rosyjskiej, historykiem idei, filologiem wschodniosłowiańskim oraz sowietologiem, a także tłumaczem, publicystą i komentatorem życia politycznego w Polsce i Rosji.

Profesor de Lazari jest kierownikiem Katedry Europy Środkowej i Wschodniej na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego, a także kieruje Interdyscyplinarnymi Zespołami Badań w UŁ: Religioznawczym i Sowietologicznym. Współpracuje z wieloma instytucjami badawczymi na całym świecie. Profesor de Lazari przez szereg lat związany z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Profesor de Lazari jest autorem wielojęzycznego leksykonu Idee w Rosji oraz szeregu publikacji w zakresie zagadnień związanych z rosyjską kulturą i relacjami polsko-rosyjskimi, w tym książek autorskich Czy Moskwa będzie Trzecim Rzymem? Studia o nacjonalizmie rosyjskim (1996), W kręgu Fiodora Dostojewskiego. „Poczwiennictwo” (2000), Polskie i rosyjskie problemy z rosyjskością (2009).

facebooktwittermailby feather

Wykład “Europe and the Collapse of Yugoslavia: The Role of Non-State Actors and European Diplomacy.”

Trzecim gościem Postcomera był doktor Branislav Radeljić, który 29 października przeprowadził warsztaty seminaryjne pod tytułem European Community-Yugoslav Relations (1968–1992): Official Documents and the Politics of Memory, a 30 października wygłosił wykład pod tytułem Europe and the Collapse of Yugoslavia: The Role of Non-State Actors and European Diplomacy.

Branislav Radeljic

Branislav Radeljic

Doktor Branislav Radeljić jest wybitnym znawcą polityki Unii Europejskiej i Bałkanów Zachodnich. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się na następujących kwestiach: (1) obecności islamu w państwach Unii Europejskiej i wpływie tej religii na przyszłość polityki unijnej; (2) idei „europejskości” i jej praktycznych realizacjach w ideologii i praktyce unijnej oraz poszczególnych państw europejskich; (3) współczesnej historii Bałkanów (zwłaszcza problematyki Kosowa) i stosunkach pomiędzy państwami Europy Południowo-Wschodniej a Wspólnotą a następnie Unią Europejską, ze szczególnym uwzględnieniem roli państw europejskich i struktur wspólnotowych w procesie rozpadu Jugosławii i przebiegu wojen postjugosłowiańskich. Doktor Radeljić pracuje w School of Law and Social Sciences, University of East London. Obronił doktorat w Goldsmiths, University of London (Wielka Brytania), zaś wcześniejsze etapy edukacji uniwersyteckiej wiodły go przez Vrije Universiteit Burssel oraz Université Libre de Bruxelles (Belgia), a także Università degli studi di Roma “La Sapienza” (Włochy). Jest autorem szeregu publikacji, w tym przede wszystkim książki Europe and the Collapse of Yugoslavia: The Role of Non-State Actors and European Diplomacy (2012), a także redaktorem Europe and the Post-Yugoslav Space (2013) oraz Debating European Identity: Bright Ideas, Dim Prospects (2014, w druku).

facebooktwittermailby feather

Wykład dra Branislava Radeljicia z University of London

Branislav Radeljić jest wybitnym znawcą polityki Unii Europejskiej i Bałkanów Zachodnich. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się na następujących kwestiach: (1) obecności islamu w państwach Unii Europejskiej i wpływie tej religii na przyszłość polityki unijnej; (2) idei „europejskości” i jej praktycznych realizacjach w ideologii i praktyce unijnej oraz poszczególnych państw europejskich; (3) współczesnej historii Bałkanów (zwłaszcza problematyki Kosowa) i stosunkach pomiędzy państwami Europy Południowo-Wschodniej a Wspólnotą a następnie Unią Europejską, ze szczególnym uwzględnieniem roli państw europejskich i struktur wspólnotowych w procesie rozpadu Jugosławii i przebiegu wojen postjugosłowiańskich. Dr Radeljić pracuje w School of Law and Social Sciences, University of East London. Obronił doktorat w Goldsmiths, University of London (Wielka Brytania), zaś wcześniejsze etapy edukacji uniwersyteckiej wiodły go przez Vrije Universiteit Burssel oraz Université Libre de Bruxelles (Belgia), a także Università degli studi di Roma “La Sapienza” (Włochy). Jest autorem szeregu publikacji, w tym przede wszystkim książki Europe and the Collapse of Yugoslavia: The Role of Non-State Actors and European Diplomacy (2012), a także redaktorem Europe and the Post-Yugoslav Space (2013) oraz Debating European Identity: Bright Ideas, Dim Prospects (2014, w druku).

facebooktwittermailby feather