Category Archives: Russia

Warsztaty seminaryjne “Rosyjska tożsamość i narracja historyczna”

Pierwszym gościem Postcomera był profesor Andrzej de Lazari, który 4 czerwca 2013 r. przeprowadził warsztaty seminaryjne pod tytułem Rosyjska tożsamość i narracja historyczna.

Andrzej de Lazari

Andrzej de Lazari

Profesor Andrzej de Lazari należy do grona najwybitniejszych współczesnych rosjoznawców na świecie. Jest badaczem kultury rosyjskiej, historykiem idei, filologiem wschodniosłowiańskim oraz sowietologiem, a także tłumaczem, publicystą i komentatorem życia politycznego w Polsce i Rosji.

Profesor de Lazari jest kierownikiem Katedry Europy Środkowej i Wschodniej na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego, a także kieruje Interdyscyplinarnymi Zespołami Badań w UŁ: Religioznawczym i Sowietologicznym. Współpracuje z wieloma instytucjami badawczymi na całym świecie. Profesor de Lazari przez szereg lat związany z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Profesor de Lazari jest autorem wielojęzycznego leksykonu Idee w Rosji oraz szeregu publikacji w zakresie zagadnień związanych z rosyjską kulturą i relacjami polsko-rosyjskimi, w tym książek autorskich Czy Moskwa będzie Trzecim Rzymem? Studia o nacjonalizmie rosyjskim (1996), W kręgu Fiodora Dostojewskiego. „Poczwiennictwo” (2000), Polskie i rosyjskie problemy z rosyjskością (2009).

facebooktwittermailby feather